TIC TAC

DESCRIPCIÓ

 

El projecte TIC TAC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació per a Transformar l’Aprenentatge de la Creativitat) és una iniciativa de cooperació que neix el curs 2011-2012. El projecte s’està desenvolupant a dues escoles amb percentatges molt elevats d’alumnat provinent de famílies immigrades i amb pocs recursos econòmics: l’Escola Dalmau Carles de Girona i l’Escola Veïnat de Salt.

 

El projecte es fonamenta en la idea que la creativitat ben utilitzada pot convertir-se en una eina fonamental per reduir la pobresa i en un motor important pel desenvolupament humà sostenible, i en la creença que les TIC aplicades de forma innovadora en l’educació poden ser de gran ajuda per desenvolupar el pensament creatiu. L’objectiu a llarg termini del projecte és que els nens que hi participin acabin esdevenint agents del canvi, creatius i innovadors, de les seves pròpies comunitats, i que compromesos amb la seva realitat social, siguin capaços de proposar noves alternatives per millorar la seva qualitat de vida, i engeguin projectes per crear riquesa en els diferents àmbits socials.

 

El present projecte, tal com l’hem formulat, està inspirat parcialment en el concepte de Magnet School, és a dir “escola imant”.

 

Durant tots aquests anys de projecte, les dues escoles han estat vinculades a la Universitat de Girona, a través del treball amb UdiGitalEdu. És un projecte que obre la universitat a l’escola i viceversa. Durant el curs escolar, grups d’alumnes de les dues escoles participen regularment en tallers dissenyats pel nostre equip. Es tracta d’activitats que duren tot un matí i que són molt multidisciplinars però que tenen vincles amb els seus currículums. El projecte també inclou formació als mestres.

 

El projecte ha rebut ajudes de l’Oficina de Cooperació de la UdG, i suport del Departament d’Ensenyament i dels ajuntaments de Girona i Salt.

 

 

CATEGORY PROJECTS