grup-earlymastery
earlymastery

Early Mastery

Referència projecte: 2014-1-ES01-KA201-004462
Pressupost:  168.168 euros
Durada:  01/09/2014 -31/08/2016
Organisme Finançador:  Programa Erasmus+
IP: Xavier Cufí

 

DESCRIPCIÓ

 

El projecte Early Mastery és un projecte europeu (Erasmus+) de dos anys, coordinat per UdiGitalEdu, on participen universitats i escoles de 5 països (Espanya, França, Itàlia, Regne Unit i Romania).

 

La Comissió Europea estableix clarament que Europa necessita a tots els seus joves per posicionar-se bé en l’economia globalitzada. S’espera que els futurs joves europeus siguin creatius, innovadors i emprenedors, incloent que tinguin un bon domini de les tecnologies més avançades. Una de les estratègies més poderoses per aconseguir això és transformar els joves de consumidors passius i usuaris a creadors actius.

 

En aquesta línia, els objectius d’aquest projecte són:

  • Explorar noves maneres d’involucrar els nens i els joves en la programació d’ordinadors.
  • Desenvolupar formes lúdiques d’aproximar-se a la programació (playful coding) per a escoles de primària i secundària, treballant també la vinculació amb la comunitat.
  • Oferir a escoles interessades un guiatge per a integrar la programació de forma transversal dins de diferent assignatures i contextos.
  • Dissenyar experiències de playful coding que després seran contrastades en diferents contextos dels països participants, per tal de finalment tenir un catàleg d’activitats que siguin replicables.

www.playfulcoding.udg.edu

CATEGORY PROJECTS