Carme Auguet

Project reference: FCT-14-8678
Títol del projecte: Ciencia, tecnología y creatividad al servicio de un objetivo: transformar la escuela Carme Auguet en una magnet school
Duration: 01/09 /2014 – 31/12/ 2015
Finançament: 15.000 euros

 

DESCRIPCIÓ

 

Aquest és un projecte que ha rebut finançament de la FECYT, i en el que participen 4 grups de recerca de la Universitat de Girona. La iniciativa posa la Ciència, la Tecnologia i la Creativitat al servei d’un objectiu: transformar una escola pública en un entorn d’elevat risc d’exclusió social (l’Escola Carme Auguet) en una magnet school en Ciència i Tecnologia.

 

El projecte, iniciat el 2013, és una proposta global, transversal i interdisciplinar, en la qual participen 4 equips d’investigadors de la UdG, i el professorat del centre.

 

El projecte pretén mostrar que la ciència i la tecnologia són necessàries per a la construcció d’aprenentatges, coneixements i actituds; afavoreixen la integració de l’alumnat en una societat tecnificada i canviant; que poden promoure vocacions científiques per continuar formant-se en etapes superiors i ampliar expectatives per evitar l’exclusió social.

 

Així mateix, també pretén incidir en l’actualització científica i didàctica en ciència i tecnologia del professorat d’aquesta escola i, mitjançant aquest conjunt d’accions, que l’escola es constitueixi en un referent per a altres centres educatius que vulguin iniciar-se en un procés similar.

Convocatòries:

Títol del projecte:  El método científico-tecnológico y la colaboración entre universidad y escuela como motor para transformar una escuela en una magnet school. El Proyecto piloto de la Escuela Carme Auguet de Girona
Referència del projecte: FCT-13-7861
Quantia de la subvenció:  15.000€
Dates: 01/09/2013 a 30/08/2014

 

Títol del projecte:  El Método Científico-Tecnológico como motor de transformación de la Educación Primaria. Proyecto Piloto con la Escuela Carme Auguet
Referència del projecte: FCT-12-5674
Quantia de la subvenció:  15.000€
Dates: 01/09/2012 a 30/08/2013

CATEGORY