Filosofia

 

UdiGitalEdu és un grup de recerca emergent de la Universitat de Girona. El nostre equip desenvolupa projectes ens els àmbits de l’Educació i la Tecnologia amb un enfoc marcadament multidisciplinar.

 

Dissenyem activitats i tallers que barregen la Tecnologia, la Ciència i l’Art amb l’objectiu de fomentar la creativitat, el pensament crític i el treball en equip. Volem que els infants i els joves deixin de ser només usuaris i consumidors de les tecnologies, i que es converteixin en creadors i productors, aprenent a fer-les servir per a expressar-se de forma creativa.

 

La nostra manera d’entendre l’aprenentatge està fortament influenciada per noms com Dewey, Piaget, Vygotsky, Freire, Papert i Resnick , i per referents més propers, com la Mª Antònia Canals. El nostre model està inspirat en teories de l’aprenentatge com el Constructivisme Social, els Construccionisme o el Connectivisme, i també per enfocaments educatius i moviments moderns com el Connected Learning o la Maker Culture.

 

A UdiGitalEdu intentem que les nostres experiències d’aprenentatge segueixin l’espiral del pensament creatiu: imagina, crea, juga, comparteix, reflexiona, imagina…

pensament